Nistagmus Cerrahisi

Nistagmus Cerrahisi

Cerrahi müdahale düşünüyorsanız titiz davranmanız ve deneyimli bir cerrahı seçmeniz gerekir.

        NİSTAGMUS CERRAHİSİNİN HEDEFLERİ
       Temel hedef titremeyi azaltarak görmeyi artırmak, gözü rahatlatmaktır. Nistagmus’ un cerrahi tedavisi çok sayı amaç ve hedef için yapılır:
*Gözü rahatlatmak.
*Gözlerdeki gerginliği gidererek titremeyi azaltmak ve dolayısı ile görmeyi artırmak.
*Propriyoseptörleri yok etmek: Gözdeki gerginliği düzeltmek için yatay göz dışı kaslarının gözlere bağlandığı noktalardan kesilir ve aynı yere yeniden dikilir. (Dell Osse tekniği)
*Foveal zamanı artırmak: Foveal zamanı artırmak ve titremeyi azaltmak içi tüm yatay kaslar maksimum olarak geriletilir.
*Null noktasına gözü rahatlatacak görmeyi artıracak düzenleme yapmak.
*Fiksasyonu (Nistagmus’ ta gözü bir noktada tespit edebilmeyi sağlamak.)
*Şaşılığı gidermek
*Anormal baş pozisyonunu önlemek, oluşmuşsa gözü normalleştirerek yeniden eski haline gelmesini sağlamak.