Nistagmusta Göz Hareketleri

Nistagmusta Göz Hareketleri

Titremenin yönü, şiddeti, karekteri, diğer gözle uyumu nistagmusun tanı ve tedavisinde önem arzeder.

     NİSTAGMUSTA GÖZDEKİ TİTREMELER:
     Gözlerdeki titreme düz bakışta,  sağa, sola, yukarıya, aşağıya, dairesel ve çapraz gibi herhangi bir bakış pozisyonlarında olabilir.
Pendüler (Sarkaç) hareket: Gözlerde sarkaçlı duvar saatinde sarkacın gidip gelmesi gibi harekettir.
Jerki (Sıçrayıcı) hareket: Sıçrayıcı biçimde, yavaş; hızı bir yöne veya hızlı gidişi gözün orijinal durumuna doğru olan biçimde olur. Mekanizma tam olarak bilinmemektedir.
Titremenin yönü: Yukarı, aşağı, sağa, sola, rotatuar (Dönen) karma olabilir.
Titremenin hızı: Ani, hızlı veya yavaş olabilir.
Bakış yönüne göre: Karşıya bakarken (Primer) veya bakış yönüne göre nistagmus’ un durumu değişir.
Tek veya çift: Nistagmus tek veya çift gözde olabilir.
İki göz arası ilişki: Nistagmus’ ta iki göz birbiriyle ilişkili olarak titreyebilir. (Konjuge) Veya iki göz birbirinden bağımsız olarak titreyebilir. (Dissosiye)
Kas tonusu kavramı: Göz dışı kasları belli bir gerginliktedir. Kasların gevşekliği ve gerginliği gözün düzenini bozar.
*Göz kasları arasındaki denge: Göz kasları arasında denge kurulamamaktadır.  Şoförsünüz. Bu bindiğiniz arabaya hâkim olamamak demektir. Titreme dengenin bozulması sonucudur.
Gözleri
n birlikte çalışması: İki göz birlikte çalışabilir (Konjuge) veya birbiri ile bağımsız çalışabilir. (Dissosiye) Titreme bu dengenin bozulmasından kaynaklanır.