Nistagmusu Baskılamak

Nistagmusu Baskılamak

Nistagmusu baskılamak titremeyi azaltır, görmeyi artırır. Size yararı olacak en önemli bölümdür.

      NİSTAGMUSU BASKILAMAK
     Gözün bazı özelliklerinden yararlanılarak gözdeki titreme baskı altına alınabilir:
A.Füzyonal konverjans: Füzyon sağ ve sol gözden gelen görüntüleri gözün içe bakış pozisyonunda üst üste getirerek birleştirmektir. Füzyon bebekte 6. Aydan itibaren gelişir. Füzyonun normal değerde tutulması veya artırılması titremeyi dolayısıyla görmeyi artırır. (Geniş bilgi füzyon egzersizleri)
B.Konverjansı artırmak: Konverjans gözleriiçe doğru baktırmaktır. Gözleri yakına bakarken içe doğru hareketi kaydırma gözlerdeki titremeyi baskılar.
*Konverjans egzersizleri bebekte ancak 3-4 yaşından itibaren konverjans artırılabilir.
*Egzersiz anında foveal zaman artar ve yakın daha iyi görülür.
*Konverjans Null geliştirilince yakın okumada rahatlık sağlanmaktadır. (Geniş bilgi konverjans egzersizleri)
C.Maksimum versiyonal innervasyon: (Bir yönde aşırı sinirsel uyarım)
*Gözde bir alanda nistagmus çok fazladır, burada nistagmus’ a neden olan sinirsel uyarım aşırı ve etkilidir.
* Bunun tersine karşıt yönde nistagmus nedeni olan uyarım giderek azalır, durur veya baskılanır.(Nötral zon)
*Hasta başa pozisyonun vererek nötral zonu destekler, ama boyunda estetik bozukluk ve boyun ağrısı ortaya çıkar. Bu bölge için özel egzersiz uygulamaları ile daha etkili hale getirilerek nistagmus baskılanabilir.
D. Null noktası (Nistagmus rest point): Nistagmus en az veya durabildiği noktadır.  “Null point” görmenin en iyi olduğu görme açısını ifade eder. Görme alanının sağı, solu, yukarı veya alt kısmında gerçekleşebilir. Kişi başa pozisyon vererek null point’ini düzene sokar. Her hastanın null point noktası farklıdır, zamanla değişiklikler gösterir.  (Geniş bilgi null noktası egzersizleri)
E.İki gözle tek görme (Binoküler görme): İki gözle tek görme mükemmel görme demektir. Nistagmus’ ta
bozulur. Normal değerlere yaklaştıkça tireme azalır, dolayısı ile görme artar. İki gözle tek görme azaldıkça titreme de artar. Egzersizle binoküler görüşün artırılması nistagmus’ u baskı altına alır. (Geniş bilgi binoküler xgörüş egzersizleri)
F.Dışa kayma: Ara sıra dışa kayma veya devamlı dışa kayma gözlerde titremeyi artırır.  Egzersizle ara sıra dışa kayan gözlerde şaşılık kontrol altına alınarak titremeyi düzeltmek gerekir. Belirgin ve aşırı şaşılıklarda cerrahi müdahale gerekir.
G. Gözlüğe prizma eklenerek nistagmus’ u baskılamak: Gözlüğe tabanı
dışa sağ sol 7 şer pd. Prizma eklemek nistagmus’ u baskılayacaktır. Eklerken nistagmus’ un tipini, astigmatı, null noktasını dikkate almak zorundasınız. Gözlüğe prizma eklenmesi füzyonal konverjansı uyarır.
H. Kontakt lens kullanımı: Fazla gözlük numarası olan hastalarda kontakt lens kullanmak görmeyi artır ve
görme alanını genişletir.
*Özellikle astigmatlı gözlerde gözlerdeki hareket nedeniyle odak sapmaları ortaya çıkar ve
gözler giderek tembelleşir.
*Yüksek miyoplar gözlükle ufak görür, yüksek artılar iri görür. Kontakt lens görmeyi artırır, normale yakın büyüklükte görür, gözlükten kaynaklanan yanılgıları giderir.
İ. İlaçlarla nistagmus’ u baskılamak: Nistagmus’ u baskılamak için çok sayıda ilaç kullanılmaktadır. Nistagmus’ un tipine göre farklı ilaçlar verilir. İlgili bölümde anlatılmaktadır.
J.Kulaklara akupunktur uygulaması: Akupunktur uygulayan bir doktorla görüşmelisiniz.
K.Alın bölgesine hava verilmesi:
L. Boyun kaslarına vibrasyon uygulaması: Titreme sağlayan vibrasyon uygulaması titremeyi azaltabilir.
M. Miyop’ u yüksek tutmak: Miyop hastalarda miyop 0.50 kadar yüksek tutularak akomodatif konverjans uyarılır ve titreme baskı altına alınmış olur.

    Anlatılanlar titremenin azaltılması ve görmenin artırılması için oldukça yararlıdır.  Bu uygulamalar için doktorunuzdan yardım almalısınız.