Nistagmusta Rehabilitasyon

Nistagmusta Rehabilitasyon

Nistagmusta köklü çözüm yoktur. Tedavide erken davranırsanız sorunların büyük bir kısmını azaltmış olursunuz. Geç kalınan durumlarda sadece kısmî iyileşme sağlanabilir.

       NİSTAGMUSTA REHABİLİTASYON
       Nistagmus’ ta tedavi değil rehabilitasyon demek gerekirdi. Rehabilitasyon iyileştirme demektir. Hastayı rahat yaşam düzeyine ulaştırmaktır, tam tedavi olamayacak hastalar için kullanılana kavramdır. Nistagmus’ lu hastayı normal kişi düzeyine getirecek tedavi şansı maalesef yoktur.
     Neden rehabilitasyon demek gerekirdi?  Nistagmus beyni ilgilendiren olayların gözdeki uzantısıdır. Bu olaylar devam ediyor olabilir veya olmuş ve hasar bırakmış olabilir. Bu bize tedavide hayalperest olmamayı, gerçekçi olmayı, bazı gerçekleri kabul etmeyi anlatmalıdır.