Nistagmuslu Çocuk Okulda

Nistagmuslu Çocuk Okulda

Nistagmus bebeklik döneminde tedavi edilmelidir. Böylece okul dönemindeki zorlanmaların önüne geçilmiş olur.

     NİSTAGMUSLU ÇOCUK OKULDA
     Gözlerdeki titreme fazla ise okulda sorunlar ortaya çıkacaktır.
Uzakta az görme: Okulda uzak görme ön sırada oturmasına rağmen yetersizse masada otururken teleskopik gözlük kullanabilir.
Yakında yetersiz görme: Görmeyi artırmak için kitap üzerinde hareket eden büyüteçler kullanılabilir.
Çabuk yorulan göz: Çocuğun gözü çabuk yorulur, okumaya isteksizdir.
Albunizm varsa: Açık renkli deri, titreyen açık renkli gözler, beyaz kaş ve kirpik, az görme. Çocuk rahatsızdır. Psikolojik yardım alınmalıdır.
Yardım alınması: Okulda çocuk için öğretmenin özel ilgisi ve yardımı gerekir. Evde de sorunlar çıkacaktır.