Nistagmusla Yaşamak

Nistagmusla Yaşamak

Nistagmus yaşam kalitesini düşürür. Gözde ki titreme arttıkça yaşam kalitesi de azalır.

     NİSTAGMUSLA YAŞAMAK
     Yeşil, sarı, mavi. Resim olarak doğadan seçilmiş güzel bir resim kullandık. Mutlu oldunuz. Ama sizin duyduğunuz bu mutluluğu gözü titreyen nistagmus’ lu bir hasta maalesef duyamamaktadır.Sizin gördüğünüz kadar net ve kaliteli görmemektedir.Nedir nistagmus’ luların sıkıntıları?
Nistagmus fazla ise gözü titreyen bir insan mutlu değildir:
*Az görme, yetersiz görme, görme gayreti.
*Görüntünün titremesi, görüntünün oynaması.
*Kayıkta sallanmak gibi baş dönmesi.
*Net görme için başa ve boyuna pozisyon verme
*Görüntüyü gören noktaya düşürme gayreti
*Bakılan noktada bakışı tutma gayreti, bu noktada tutmayı devam ettirme çabası. Bunlar gözü titreyen insanın sıkıntılarıdır. Böyle bir insan mutlu olur mu?
Yaşam kalitesi: Nistagmus aşırı ise yaşam kalitesi de düşüktür.
İşin okul yönü: Bizim okullar bir yarış alanıdır, maraton koşucusu gibi sınavdan sınava koşulur. Nistagmus’ lu hasta sağlam gözlü çocuklarla aynı yarışta olmak zorundadır.
İşin psikolojik yönü: Göz titremesinin çok olduğu hastanın gözü birilerinin dikkatini çekecek kadar rahatsız bir gözdür. Görüntüde bozukluk, baş dönmeleri, başa pozisyon verme, ışığa hassasiyet, ilaveten albunizm’ in açık renkli, beyaz saçlı görünümü psikolojik sorunlar doğurur.
Meslek seçimi: Nistagmus’ lu hasta gözünün durumuna uygun meslek seçmek zorundadır.
Gün boyu bilgisayar ama: Gün boyu bilgisayar başında çalışmak nistagmus’ lu bir hasta için uygun bir durum değildir.
İşe girme: Gözü titreyen bir kişiyi işe alır mısınız?
Spor: Nistagmus’ lu kişiler bir çok spor dalında başarısız olur.
Ehliyet alma: Göz titremesini fazla olması ve gözlerde görmenin düşük olması ehliyete mani durum oluşturur.
    Her nistagmus’ lu da durum aynı mı? Hayır. Nistagmus’ un cins ve şiddetine göre rahatsızlığın da miktarı değişmektedir.
    Bunları sizi üzmek için yazmadık. Amacımız işin önemini kavramanız, bebeklik döneminde tedaviyi ciddiye almanızı sağlamaktır.