Nistagmusun Sosyal Boyutu

Nistagmusun Sosyal Boyutu

Göz titremesi tüm yaşamı etkiler. Mutluluk, ehliyet, spor, meslek seçimi, evlilik...

       NİSTAGMUSUN  SOSYAL BOYUTU
Nistagmus insanın sosyal yaşamını etkiler. Nistagmusu erken dönemde tedaviye başlayarak titremeyi en az düzeye indirmeli ve olumsuz etkiler azaltılmalıdır.
Nistagmuslu insan mutlu mudur?
*Az görme, yetersiz görme, görme gayreti.
*Görüntünün titremesi, görüntünün oynaması.
*Kayıkta sallanmak gibi baş dönmesi.
*Net görme için başa ve boyuna pozisyon verme
*Görüntüyü gören noktaya düşürme gayreti
*Bakılan noktada bakışı tutma gayreti, bu noktada tutmayı devam ettirme çabası.
Bunlar gözü titreyen insanın sıkıntılarıdır. Böyle bir insan mutlu olur mu?
Yaşam kalitesi: Nistagmus aşırı ise yaşam kalitesi de düşüktür.
İşin okul yönü: Bizim okullar bir yarış alanıdır, maraton koşucusu gibi sınavdan sınava koşulur. Nistagmus’ lu hasta sağlam gözlü çocuklarla aynı yarışta olmak zorundadır.
İşin psikolojik yönü: Göz titremesinin çok olduğu hastanın gözü birilerinin dikkatini çekecek kadar rahatsız bir gözdür. Görüntüde bozukluk, baş dönmeleri, başa pozisyon verme, ışığa hassasiyet, ilaveten albunizm’ in açık renkli, beyaz saçlı görünümü psikolojik sorunlar doğurur.
Meslek seçimi: Nistagmus’ lu hasta gözünün durumuna uygun meslek seçmek zorundadır.
Gün boyu bilgisayar ama: Gün boyu bilgisayar başında çalışmak nistagmus’ lu bir hasta için uygun bir durum değildir.
İşe girme: Gözü titreyen bir kişiyi işe alır mısınız?
Spor:Nistagmus’ lu kişiler bir çok spor dalında başarısız olur.
Ehliyet alma: Göz titremesini fazla olması ve gözlerde görmenin düşük olması ehliyete mani durum oluşturur.
    Her nistagmus’ lu da durum aynı mı? Hayır. Nistagmus’ un cins ve şiddetine göre rahatsızlığın da miktarı değişmektedir.
    Bunları sizi üzmek için yazmadık. Amacımız işin önemini kavramanız, bebeklik döneminde tedaviyi ciddiye almanızı sağlamaktır.