Nistagmus+şaşılık Tedavisi

Nistagmus+şaşılık Tedavisi

Nistagmusla şaşılığın birlikte olması zor bir tedavinin sizi beklediğini gösterir.

     NİSTAGMUS VE ŞAŞILIK
     Nistagmus’ a şaşılık eklenmişse yaşam daha fazla zorlaşır. Göz titremesine şaşılıkta bozulan onlarca fonksiyon bozukluğu da eklenmiştir. Oluşumunda nistagmus için beyinde bir takım bozukluklar varken bunlar şaşılığa da neden olmaktadır. Beyinle gözler arasında fonksiyonların iletişiminde tıkanma (shut off) şaşılığı başlatabilir.
*Nörolojik muayene: Önce ciddi bir çocuk nörolojisi    
muayenesi gereklidir. Beyim MR ile nörolojinin uygun göreceği incelemeler yapılmalıdır.
*Şaşılığı oluşturan neden belirlenmeli? Beyinde bir bozukluk olabilir, beyinden göze gelen iletişimde tıkanıklık olabilir. Göz kaslarında gelişme bozukluğu olabilir. Gözde görmeyi engelleyen katarakt (Perde) veya retina-görme sinirini ilgilendiren bozukluklar söz konusu olabilir. Veya gözlükle düzeltilebilecek bir kırma kusuru olabilir.
    TEDAVİ:
    Zor bir tedavi süreci sizi beklemektedir, hem şaşılık hem de nistagmus cephesinde çarpışmak zorundasınız. İşi iyi bilen ve yeterli zaman ayırabilecek bir göz doktorunun çocuk nörolojisi uzmanı ile iş birliği gerekmektedir.
*Gecikmek bozukluğun ilerlemesi ve derinleşmesi demektir. Göz tembelliğinde derinleşme olayı çözümsüz hale getirir.
 *Görmeyi artırmak şaşılığı gidermek için önemlidir, göz kapatması tedavisi yapamazsınız, iki gözle tek görmeyi bozar ve titremeyi artırırsınız. Titremenin artması görmenin azalması demektir. Görmeyen göz kayar. Burada görmeyi artırmak için iki gözü açık yöntemler uygulanmalıdır.
Nistagmus’ u baskılamak: Göz titremesini azaltan, hastayı rahatlatan yöntemler uygulanır.
Şaşılık tedavisine özel yöntemler: Klasik egzersizle şaşılık tedavisi burada uygulayamazsınız. Her hasta kendi şartlarında değerlendirilmelidir.
Ameliyat: Hem nistagmus hem de şaşılık için birlikte birkaç ameliyat gerekebilir. Buna rağmen sonuç alamayabilirsiniz. Gözdeki gerginliğin ameliyatla azaltılmasında göz kasları geriye alınmaktadır. Şaşılığın durumuna göre de müdahaleye farklı uygulama gerekir. Artı numara var ve uyum fazlalığı 12 yaş civarı düzeleceği için bu düzelebilirlik hesaba katılarak cerrahi gerçekleştirilmelidir.