Fovealizasyonu Artırmak

Fovealizasyonu  Artırmak

Görüntünün gören noktaya düşürülmesi ve kalma süresinin artırılması titremeyi azaltır.

      NİSTAGMUSTA FOVEALİASYONU GELİŞTİRMEK
      Fovealizasyon görüntünün gören noktaya düşürülmesi ve belli bir süre orada tutulmasıdır. Nistagmus’ ta fovealizasyon bozulur. Fovealizasyonu ne kadar artırırsanız görme o kadar artacak, görme arttıkça titreme de azalacaktır. Bunu hedefini bulmayan bir atış gibi değerlendirebilirsiniz. Hedefin sağına soluna ateş etmekte ve hedefi bulamamaktasınız. Bir dikiş makinesi gibi gören nokta çevresinde gidip gelmektesiniz. Fovealizasyona yönelik çok sayıda egzersiz yaptırılmaktadır.
*Nistagmus’ ta görüntünüzün gören noktada duruşu normalden azdır.
*Bu görme kalitesinin düşüklüğüne ve gözde tembelleşmeye neden olur.
*Az görmeden doğan görme gayreti nedeniyle gözün tonus’ unu (gerginliğini) dolayısı ile titremeyi artırır.
       Uygulamalar:
*Pinholl gözlük uygulamaları: Pinholl gözlükler siyah üzerine çok sayıda delikli noktadan oluşan organik camlardır. Numaraları yoktur ama 6 numaraya kadar görmeyi gözlük kadar sağlar.  Görüntüyü gören noktada toplar. Tüm gözlük camı bölgesini kaplayabilir veya merkeze veya gözü bir noktaya yönlendirmek istenirse yana kaymış şekilde yerleştirilir. Günlük bir kaç saat uygulanabilir.
Prizmatik gözlük uygulamaları:  Görüntüyü istenen noktaya yansıtmak için prizmatik camlardan yararlanılır. İstenen nokta null point denilen titremenin en az olduğu noktadır. Gerek kalırsa fovealizasyon’ da da kullanılmaktadır.
*Kırmız yeşil gözlük: İki gözün gören noktasını aynı anda uyararak aynı amaca hizmet etmektedir.
*Null point uygulaması: Gözlüğünüzde varsa ona görüntüyü kaymanın en az olduğu noktada tutacak özel ilaveler titremeyi azaltacak ve dolayısı ile fovealizasyon sağlayacaktır.
*İki gözü aynı anda çalıştıran veya gözlerin tercihli kullanımını sağlayan yöntemler de görüntüyü gören noktada tutmayı sağlarlar.
     Fovealizasyon nistagmus’ ta hastanın gözüne gören görüntünün gören noktada tutmayı anlatmaktadır. Fovealizasyon’ u ne kadar artırırsanız görme o kadar artacak, görme arttıkça titreme de azalacaktır. Bunu hedefini bulmayan bir atış gibi değerlendirebilirsiniz. Hedefin sağına soluna ateş etmekte ve hedefi bulamamaktasınız. Bir dikiş makinesi gibi gören nokta çevresinde gidip gelmektesiniz. Fovealizasyon’ a yönelik çok sayıda egzersiz ve uygulama tedavi süresince hastanıza yaptırılmaktadır. Geniş bilgi "Nistagmus egzersizleri kitabı"