Görmeyi Artırmak

Görmeyi Artırmak

Nistagmusta titremenin azaltılması görmeyi de artıracaktır. Kapatma dışı özel yöntemler uygulanır.

      NİSTAGMUSTA GÖRMEYİ ARTIRMAK
      Nistagmusta görmenin gören noktaya düşmemesi, %40 daha az gören nokta dışında dikiş makinesinin mekiği gibi dolaşması gözde tembelliğe neden olmaktadır.
    Görmenin artırılmasında ön çalışmalar:
A.Fovealizasyon nistagmusta hastanın gözüne gören görüntünün gören noktada tutmayı anlatmaktadır. Fovealizasyonu ne kadar artırırsanız görme o kadar artacak, görme arttıkça titreme de azalacaktır. Bunu hedefini bulmayan bir atış gibi değerlendirebilirsiniz. Fovealizasyona yönelik çok sayıda egzersiz ve uygulama tedavi süresince hastanıza yaptırılmaktadır.
B.Görüntünün kalitesi artırılmalıdır. Gören noktaya düşen görüntünün kalitesi artırılmadıkça göz tembelliği düzelmez:
*Gözlük değil kontakt lens: Gerekiyorsa kontakt lense geçilmelidir. Gözlükte odak noktası net gösterir. Göz odak noktası çevresinde dolaşmaktadır. Lens takılırsa bunun üstesinden ancak gelinir. Kontakt lens ile görüntünün normal büyüklükte gören noktaya düşmesi de sağlanır.
*Işıktan rahatsızlık gören noktaya düşen görüntünün kalitesini bozar. Anti refle, ışığı süzen özel camlarla, kolormatik camlarla sağlanmalıdır.
*Gören noktaya titrek düşen görüntü de görme kalitesini bozar. Tedavinizdeki titremeyi azaltan uygulama ile bu durum da azaltılacaktır.
C.Görmeyi artırmada yaş kavramı: 12 yaşına kadar görmenin artırılma olasılığı vardır. Yaş arttıkça tedavideki başarı şansı azalmaktadır.
D.Görme kalitesi kavramı: Görmedeki birçok özellik nistagmusta bozulmuş ve dolayısı ile görmenin kalitesi de düşmüştür. Tedavini hedefi sadece 10/10 görme hedefi için uğraşmak değil aynı zamanda görmenin kalitesini de artırmak olmalıdır.
*Işıktan rahatsızlık görme kalitesini bozar.
*Gözlük camına odaklanamamak görme kalitesini bozar.
E.Titremenin azaltılması: En olumlu görme artırma yöntemidir, tedavinizde uygulanmaktadır.

     Nistagmusta görmeyi artırmak farklı yöntemler gerektiriyor;
*Gözleri kapatınca titreme artıyor, görmeyi tüm düşürüyor.
*Görüntü gören noktaya düşmüyor.
*Beyinde başka hasarlar olabilir.
*Göz tembelliği “Derin göz tembelliği” düzeyinde olabilir.
*Kontakt lensi tedavide düşünmek gerekebilir, çünkü gözlükteki görmenin en iyi olduğu odaktan titreme nedeniyle sapma söz konusudur.