Prizmatik Gözlük Uygulaması

Prizmatik Gözlük Uygulaması

Gözlüğe eklenen prizmalar gözü rahatlatır, titremeyi azaltır.

  NİSTAGMUSTA PRİZMATİK CAM
*Prizmatik gözlük camı görüntüyü gören noktaya yöneltecek,
*Göz kaslarındaki tonus denilen gerginliği azaltacak,
*Sağlanan fovealizasyonla görmede artışa neden olacak uygulamadır.
    Bu amaçların hepsini aynı prizmatik camla sağlayamazsınız. Ama size uygulanan diğer birçok tedavi zaten bunlara yöneliktir.
Null noktasına düzenleme: Prizmatik camla gözler titremenin en az olduğu noktaya  (Sıfır titreme noktası) yönlendirilir.
Göz gerginliğini  (tonus)ayarlama: Her iki göze tabanı dışarıda prizma yerleştirilmesi konverjansı artırır,  gözü içe yönlendirir, gereğinden fazla dışa gitmesini kontrol altına alır.
c.Baş pozisyonuna düzenleme: Hatalı baş pozisyonuna neden olan nistagmus ‘da prizma apeksi sıfır noktasına göre düzenlenir.
d.Fovealizasyonu sağlama: Görüntüyü gören noktada daha fazla sürede tutmak için yapılan uygulamadır.  

      NİSTAGMUSTA PRİZMATİK CAM UYGULAMALARI
Gözdeki titremeleri azaltmak veya titremenin az olduğu noktaya gözü yönlendirmek için nistagmusta prizmatik camlardan yararlanılmaktadır.
a.Gözü konverjansa yönlendirme( İçe doğru baktırmak) nistagmus’ da titremeyi azaltır.
b.Her iki göze tabanı dışarıda olacak şekilde prizma uygulanır.
c. 7 prizma diyoptrilik bir prizmatik güç etkili ve yeterlidir.
d. Gözlük numarası prizmatik gözlüğe eklenir.
e.Yüksek prizmatik numaraları göz tolere etmemektedir. Uzun süreli kullanımda hasta rahatsız olmaktadır.
f.Şaşılık varsa şaşılığın yönüne göre farklı uygulama gerekir.