Nistagmus ameliyatı

Nistagmus ameliyatı

İyi değerlendirmiş bir nistagmus ameliyatı yarar sağlayabilir.

     NİSTAGMUS CERRAHİSİ
    Göz kaslarındaki gerginlik ve kasılma titremenin nedenidir, bunun azaltılması titremeyi azaltmaktadır. Sinirleyince kasılan ve titreyen adamı düşünün. Gözdeki olay da aynıdır, adam sakinleşince titreme de kaybolur. Göz kasları ameliyatla titremenin azaldığı noktaya yönelecek şekilde ayarlanabilir. 
     Nistagmus ameliyatlarında beklentiler fazla olmamalıdır.  Çünkü nistagmus’ ta çok sayıda sistem bozukluğu etkilidir. Nistagmus ameliyatları genelde 4 yaş bitirildikten uygulanır.
      Ameliyatta değişik uygulamalar yapılmaktadır:
A.Yatay kaslara müdahale: Yatay göz kaslarının yapışma yerlerini ameliyatla geriye alarak gözlerdeki gerginliği giderme işlemi.
Yatay kaslara tam geriletme: Foveal zamanı artırmak ve titremeyi azaltmak içi tüm yatay kaslar maksimum olarak geriletilir.
B.Kestenbaum ameliyatı: Başın döndüğü yerin zıt tarafına baktıran kasların geriletilmesi ve bunların yöndeş kaslarının kısaltılması işlemidir.
C.Dell Osse tekniği:Göz dışındaki kaslar göze birleşme yerinden kesilir sonra yeniden aynı yere dikilir.  Böylece propriyoseptörler yok edilmiş olur. Ameliyat sonrası hafif dışa şaşılık oluşabilir.
 D. Şaşılık ve nistagmus: Genelde nistagmus’ a şaşılık eşlik etmektedir ve şaşılığa da müdahale etmek gerekir. Şaşılık gözü gerer, şaşılıkta bozulan fonksiyonlar gözü kasar ve titremeyi artırır.
*Belirgin içe şaşılık ameliyatla düzeltilmelidir. İçe şaşılık düzeltilse de latent (Gizli) nistagmus devam eder. Yani gözlerden biri kapatılırsa göz titrer.
Dışa şaşılığa müdahale: Dışa şaşılık gözlerde titremeyi artırır. Dışa şaşılık varsa ameliyatla düzeltilerek titreme azaltılmalıdır.
Gözü içe bakışa (konverjans) ayarlamak: İçe bakışla titreme azalırsa tabanı dışa prizmalar gözlüğe eklenir. İlaveten iç rektus kasları geriletilir. Posterior fiksasyon(Faden operasyonu) dikişi konabilir.
E.Anormal baş pozisyonunu düzeltmek: Baş pozisyon bozukluğu fazla değilse veya prizma düzelmede etkili ise müdahale yapılmamalıdır. Gözlerin döndüğü baş pozisyonun aksi tarafındaki göz dışı yöndeş kaslara geriletme uygulanır. Anormal baş pozisyonu çok fazla ise antagonist kasların rezeksiyonu da eklenir. Verev (Oblik) baş pozisyonu varsa birkaç defa müdahale gerekebilir.
F.Çene pozisyonu ve astigmat nistagmus’ ta etkili ise:
*Çene yukarı kaldırılınca nistagmus azalıyor veya duruyorsa alt rektus kasına geriletme üst rektus kasında kısaltma yapılır.
*Çene aşağı indirilince nistagmus azalıyor veya kayboluyorsa yukarıdakilerin tersi uygulanır.
     Nistagmus ameliyatına karar verirken:
*Günün değişik zamanlarında defalarca muayene edilmelidir. Nötral zon veya nistagmus’ un durduğu tekrar tekrar muayene edilmelidir. Değişiyor ve farklı alanlar bulunuyorsa ameliyattan vazgeçilmelidir.
     Ameliyattan sonra:
*Cerrahi müdahale hastanın şaşı olmasına neden olabilir.
*Başka yönde baş pozisyonu gelişebilir.     Bu nedenle titiz davranmak gerekir.
*Ameliyattan sonra null noktasına gözü ayarlamak gerekirse sola veya sağa tabanı dışa prizma gözlüğe eklenebilir.
*Ameliyat sonrası baş pozisyonu düzeltilmiş olmalıdır.