Tedavinin Ana Hatları

Tedavinin Ana Hatları

Tedavi bir sıra içinde gerçekleştirilir.

      NİSTAGMUS TEDAVİ ŞEMASI
      Gözdeki titremeler için uygulanan egzersizler:
1.Göz gerginliğini (Tonus) azaltma egzersizleri:
*Temel göz kası egzersizleri
*Astigmatik gerdirme egzersizleri
2.Uyum gücünü artırma egzersizleri
3.Füzyonal konverjansı artırma egzersizleri
4.Fovealizasyon egzersizleri
5.Görmeyi artırma egzersizleri
6.Fiksasyon egzersizleri
7.Odaklama egzersizleri
8.İzleme egzersizleri
9.Null point’e yönelik egzersizler
10.Gözlük numarasına yönelik egzersizler
11..Baş ve boyundaki hatalı pozisyonlara yönelik egzersizler
12.Özel gözlük uygulamaları
13.Şaşılık varsa egzersizle tedavisi