Gözü değerlendirmek

Gözü değerlendirmek

Tedavinin başarısı konuyla ilgilenen doktoru seçmekte ve gözün iyi değerlendirilmesindedir.

      NİSTAGMUSLU HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
     Tedavinin başarısı için gözün durumunun iyi değerlendirilmesi gerekir:
*Nistagmus’ un cinsi: Nistagmus un tipinin belirlenmesi tedaviye de yön verecek ve başarıyı etkileyecektir.
*Görmenin değerlendirilmesi: Görme nistagmus ta önemli sorundur, artırılması titremeyen göze göre zordur, farklı uygulama gerektirir. İki gözü açık tedaviler uygulanmalıdır.
Görmenin düzeyi: Nistagmus’ ta görme eşel’ deki en başlara kadar düşebilir. Görme eşeli 10 sıradan oluşur, büyük harflerden küçüğe doğru küçülerek satır satır dizilmiştir. Genelde nistagmus’ lu çocuk ilk 1-2 sırayı okur. Nistagmus’ ta görmeyi ölçerken diğer göz buzlu camla kapatılmalıdır.
*Null noktasının değerlendirilmesi: Null noktası baş ve boyunda hatalı pozisyon ve şaşılık oluşturmamalıdır. Yoksa egzersizle null noktası sağlanmalıdır.       
*Göz kasları arasındaki dengenin değerlendirilmesi: Kaslar arası dengesizlik gözü gerer. Gözler gerginliğin giderilmesi yönünden incelenmelidir.
*Konverjans’ ın değerlendirilmesi: İçe bakınca gözler rahatlar, titreme azalır. Bu içe şaşılık nedendir. İçe şaşılık oluşması değerlendirilmeli ve önlemi alınmalıdır.
*Titremenin değerlendirilmesi: Nistagmus tipine göre titreme de farklıdır, tedavide farklı uygulamalar gerekir.
*Uyum gücünün değerlendirilmesi: Uyum gücü fazlalığı hastayı rahatlatır ama içe şaşılığa neden olur. İçe şaşılığın önüne geçilerek uyum gücünün artırılması değerlendirilmelidir.
*İki gözle tek görmenin değerlendirilmesi: Nistagmus hastalarının genelinde iki gözle tek görme yoktur. Az titreyenlerde kolayca geliştirilebilir. İki gözle tek görmenin geliştirilmesi nistagmus’ u baskı altına alır.
*Fiksasyon fonksiyonu nistagmus’ un tipine göre farklıdır. Nistagmus’ un fazlalığı ve yönü fiksasyon’ u sağlamakta başarıyı etkiler.
*Şaşılık oluşmasını engellemek: Çocuk içe bakınca, aşırı uyum yapınca rahatlar. Bu içe şaşılığa neden olur. Çocuğun durumunun şaşılık yönünden değerlendirilmesi gerekmektedir.
*Gözlük numarasına ilerletmeme ve daha düşük numara ile görme yönünden uygulamalar yapılmalıdır.
*Baş boyun hatalarının belirlenmesi: Çocuk görmeyi artırmak, titremeyi azaltmak için başa ve boyna hatalı pozisyon verir. Tedavide gecikmek boyundan ameliyata neden olur.
*Ameliyatın değerlendirilmesi: Ameliyat gözdeki gerginliği alır ve titremeyi azaltır, dolayısı ile görmeyi artırır. Her nistagmus için geçerli değildir, hasta ameliyat yönünden değerlendirilmelidir.