Nistagmus, Gözlük, Sanat

Nistagmus, Gözlük, Sanat

Gözü titreyen bir hastada gözlük vermek de bir sanattır. Doktora çok görevler düşmektedir.

    NİSTAGMUS, GÖZLÜK, SANAT
    Nistagmusa gözlüğün etkisi: Görmenin gözlükle düzeltilmesi nistagmusu azaltır. İdeal ölçüm ve ideal gözlük yazmak gerektirir, bebekte bunu sağlamak zordur.
*Nistagmusta gözlük numarası ilaçlı ölçümle belirlenmeli ve mutlaka motion stoper aperatı ile hareket durdurularak ölçüm yapılmalıdır. Ölçerken diğer gözün önüne buzlu cam koyma yararlı olabilir.
*Hareket nedeniyle gözlükte en hassas gören nokta olan optik merkezden uzaklaşma ve tekrar merkezleme görme kalitesini bozar. Uygunsa kontakt lens en iyi çözümdür.
*Gözlük kullanmasını gerektiren bir kırma kusuru olmayabilir. Bebekte göz numarasının belirlenmesi gözdeki titreme nedeniyle zordur. Hatalı numara görme kalitesini bozar, rahatsızlığı artırır.
Yüksek Hipermetrop: Önemli sorunlar doğurur ve doğuştan gelir, 7 yaşına kadar artar.  Özellikle +5.00 ve üzeri durumlarda gözde tembelleşmenin önlemleri alınmalıdır.
Miyop: Miyop genelde sonradan tabloya eklenir. (Okul çağımiyop' u) Az görme nedeni ile görme gayreti miyop’u ilerletir.
Astigmatın varlığı: Astigmat oranı yüksektir, önemli göz tembelliği ve başa hatalı pozisyon verme nedenidir. Göz titremesi nedeniyle  gözlükle göz çakışmaz. Bu az görme ve tembelleşme demektir. Kontakt lensleçözüm sağlanmalıdır.

     NİSTAGMUS’ TA GÖZLÜK VERME SANATI
     Nistagmus’ lu hastaya ayrılan zamanın diğer hastalara ayrılan zamanın en az 4-5 misli fazla olması gerekir. Gözlük vermedeki temel düşünce nistagmus’ u baskılayarak titremeyi azaltmak, görmeyi daha fazla artırmaktır. Gözü null noktasına
*Nistagmus’ lu hastanın gözünü ölçmek için daha fazla uğraşmak gerekir.
*Titremeyi azaltarak sağlıklı ölçümü sağlayan özel aparat kullanılmalıdır.
*Görme değerlendirilirken diğer göze buzlu cam konmalıdır.
*Nistagmus’ u gözlükle baskılamak: Miyoplarda gözlük camlarının fazladan sph kısmına -0.50 eklenerek akomodatif konverjans  (Yakına odaklanırken içe bakma) uyarılmalıdır. *Dışa şaşılık titremeyi artırır. Dışa şaşılık varsa eksi numara fazladan 0.50 artırılarak (artı azaltılarak ) baskı altına alınmalıdır.
*Gözlüğe prizma eklemek: Gözlüğe eklenen 7 pd tabanı dışta prizma gözleri içe döndürecek (konverjans durumu ) ve titremeyi azaltacaktır.
*Prizma ile gözün titremesinin azaldığı null noktasına yönlendirmek:
     Gözlük numarasına özel düzenlemeler:
*Göz hipermetrop ise: Artı numara (Hipermetrop) gözlüklerde yakın görmemezlik söz konusudur, doktorun hatalı uygulamaları uzakta da gözlük kullanma gereksinimi doğurur.
*Bebeklikte ve çocuklarda astigmat giderilebilir veya azaltılabilir. Doktor buna yönelik tedavi uygulamalıdır.
*Miyop 24 yaşına kadar ilerler. Göz doktoru ilerlemeyi önleyici önlemler almalıdır.
     Camın odağını ayarlama gözlükçüye bırakılmamalı: Bunu gözlükçünün yapması mümkün değildir.
Optik merkez null noktasına göre düzenlenerek daha net görme sağlanır.

    İyi verilmiş gözlük:
*Görme gayreti gözü gerer. İyi bir gözlük gerginliği gidermelidir.
*Gözlük konverjansı uyararak titremeyi azaltmalıdır.
*Gözlük gözü null noktasına yönlendirebilmelidir.
*Artı numaralarda uzakta görmemezliği önleyecek şekilde düzenlenmelidir.

     İlave gözlükler ve özel camlar:

     İlave özel gözlükler görüntüyü gören noktada tutacak, titremeyi azaltacaktır. Daha net ve berrak gösteren camlar olduğu unutulmamalıdır.
     Geniş bilgi gormegelistirme.com