İşin Teknik Yönü

İşin Teknik Yönü

Nistagmus tekniğini kavramak tedavide yol gösterici olacaktır. Konu asit olarak anlatılmaktadır.

     ÇOCUKTA NİSTAGMUS
     Birçok göz doktoru muayene etti. Tavsiyelerde bulundu, gözlük verildi, düzelme olmadı. Gözdeki sorunlar artarak devam ediyor. Aşağıdaki konuları okuyunca hastaya muayene için ayrılan zamanın çok fazla olamasının gereğini siz de anlayacaksınız. Bunların değerlendirilmesi oldukça fazla bilgi ve deneyim de gerektirmektedir. Tedavini başarısında bunlar önemlidir. Neler yapmalısınız?  
*Doktoru seçmek: Bu konuda deneyim fazla olan bir göz doktorunu seçmelisiniz.
*Nistagmus’ un cinsi: Nistagmus un tipinin belirlenmesi tedaviye de yön verecek ve başarıyı etkileyecektir.
*Görmenin değerlendirilmesi: Bir göz buzlu cam ile kapatılarak görme ölçülmelidir. İki gözü açık tedaviler uygulanmalıdır. Görme eşeli 10 sıradan oluşur, büyük harflerden küçüğe doğru küçülerek satır satır dizilmiştir. Genelde nistagmus’ lu çocuk ilk 1-2 sırayı okur.
*Null noktasının değerlendirilmesi: Null noktası baş ve boyunda hatalı pozisyon ve şaşılık oluşturmamalıdır. Yoksa egzersizle null noktası sağlanmalıdır.       
*Göz kasları arasındaki denge değerlendirilmeli: Kaslar arası dengesizlik gözü gerer. Gözler gerginliğin giderilmesi yönünden incelenmelidir.
*Titremenin değerlendirilmesi: Nistagmus tipine göre titreme de farklıdır, tedavide farklı uygulamalar gerekir.
*Uyum gücünün değerlendirilmesi: Uyum gücü fazlalığı hastayı rahatlatır ama içe şaşılığa neden olur. İçe şaşılığın önüne geçilerek uyum gücünün artırılması değerlendirilmelidir.
*Konverjans’ ın değerlendirilmesi: İçe bakınca gözler rahatlar, titreme azalır.
*İki gözle tek görmenin değerlendirilmesi: Nistagmus hastalarının genelinde iki gözle tek görme yoktur. Az titreyenlerde kolayca geliştirilebilir. İki gözle tek görmenin geliştirilmesi nistagmus’ u baskı altına alır.
*Fiksasyon fonksiyonu nistagmus’ un tipine göre farklıdır. Nistagmus’ un fazlalığı ve yönü fiksasyon’ u sağlamakta başarıyı etkiler.
*Şaşılık oluşmasını engellemek: Çocuk içe bakınca, aşırı uyum yapınca rahatlar. Bu içe şaşılığa neden olur. Çocuğun durumunun şaşılık yönünden değerlendirilmesi gerekmektedir.
*Gözlük numarasına ilerletmeme ve daha düşük numara ile görme yönünden uygulamalar yapılmalıdır.
*Baş boyun hatalarının belirlenmesi: Çocuk görmeyi artırmak, titremeyi azaltmak için başa ve boyna hatalı pozisyon verir. Tedavide gecikmek boyundan ameliyata neden olur.
*Ameliyatın değerlendirilmesi: Ameliyat gözdeki gerginliği alır ve titremeyi azaltır, dolayısı ile görmeyi artırır. Her nistagmus için geçerli değildir, hasta ameliyat yönünden değerlendirilmelidir.