Göz Doktoru Seçmek

Göz Doktoru Seçmek

Nistagmusla daha çok ilgilenen doktor size önemli kazançlar sağlayacaktır.

          NİSTAGMUSTA DOKTORU SEÇMEK
          Yurt dışında çoğu hastalıkla ilgili uygulamalarda önemi nedeniyle ilk başa yazılan bölüm “Doktoru seçmek.” Bölümüdür. Nistagmus’ lu bebek için göz doktoru çok önem arz eder.
     Deneyim ve bilgi birikimi önemli: Nistagmus hastasının tedavisinde veya rehabilitasyonunda başarı özel deneyim gerektirmektedir.
     İlgi: Nistagmus çok özel bir ilgi alanıdır. Bu konuyla daha fazla ilgilenene ve deneyimi olan göz doktorunu seçmelisiniz. Nistagmus çok karmaşık, göz hekimlerinin sevmediği, ilgi duymadığı, tedaviyi geçiştirdiği bir konudur. Bu konuda merakı olmayan göz hekimi hem ilgilenmez hem de zaman ayırmaz ve hastaya yeterince yararlı olmaz. Sabır, deneyim ve sık sık kontrol gerekir.
     Nörolojiyi az çok bilmek: Nistagmus nöroloji ile de yakınen ilgilidir. Çocuk nörolojisi doktoru ile sıkı bağlantı kurulmalıdır. Çok sayıda, doğuştan gelen, az rastlanan ve teferruatı fazla olan hastalıklar söz konusudur.
     Görme geliştirme deneyimi: Nistagmusta görme bozukluğu önemli sorundur. Göz titredikçe görmemezlik de artar. Görememe de titremeyi artırır.
     Özel gözlükler: Göz doktoru için iyi bir gözlük deneyimi gerektirir. Normal numaralı gözlüğün dışında çok sayıda gözlük uygulanmalıdır, bunlar özel deneyim ve bilgi birikimi gerektirir.  Prizmalar, teleskopik gözlükler, merkezi görmeyi sağlayan, titremeyi azaltan, iki gözü ayrı çalıştıran, görmeyi geliştire gözlük uygulamalarını bilmek gerekir.
     Görev: Göz doktoruna çok önemli görevler düşmektedir.
*Nistagmuslu hasta muayene yapılıp gönderilen bir hasta olmamalıdır.
*Nistagmuslu hastaya yaşam tarzı öğretilmelidir. Nistagmusda titremeyi artıran veya azaltan durumlar öğretilmelidir.
*Gözleri ayrı ayrı çalıştırmalıdır.
*İki göz açık göz tembelliği tedavisi yapmalıdır.
*Görüntüyü gören noktada toplamalıdır.
*Görüntüyü titremenin en az olduğu noktaya yönlendirmelidir.
*Teleskopik ve prizmatik gözlük uygulamada deneyimi olmalıdır.
     Bunlar başlı başına bir ilgi ve bilgi alanıdır. Ama ….