Gözler Neden Titrer?

Gözler Neden Titrer?

Kasılmış, sinirlenmiş, bağıran çağıran adamı düşününün.

       NİSTAGMUSTA GÖZ NEDEN TİTRER?
     Nistagmus gözlerdeki titremedir. Gözdeki titremelerin çok sayıda nedenleri vardır. Göz hareketlerinin kontrolü göz, oksipital korteks, beyindeki görme merkezleri, frontal lob, serebellum, beyin sapı ve kafa çiftleri arasındaki iletişim ile sağlanır. Bu bölgelerdeki bozukluklar veya bunlar arasındaki iletişimin yetersizliği göz hareketlerinin bozulmasına neden olacaktır.   
Gözde gerginlik: Sinirlenen bir adamın kasılması, elleri, kolları, vücudu titrer. Gözdeki gerginlik titremeyi artırır, gözün gevşetilmesi titremeyi azaltır. (Tedavinin temeli)
Doğuştan göz titremeleri: Genelde 3-4 aydan itibaren başlar. Göz fonksiyonları yeni gelişmektedir. Bir kısmı ilk 6 ayda gelişirken yeterli gelişme 3 yaşına kadar sürer. Yetersiz gelişme titremeye neden olacaktır.
Sensoriyel tip titremeler: Gözle görme yollarında sorun vardır: Katarakt, glokom, albunizm, iris yokluğu, retina bozuklukları, Down Sendromu önemli nedenlerdendir..
Motor tip titremeler: Göz ve görme yolları dışında sorun vardır.
Titremenin durumu:  Hastalık ilerledikçe, sorunlar derinleştikçe titreme de artar.
Sonradan ortaya çıkan göz titremeleri: Yaşamın her hangi bir anında beyin ve gözdeki normal düzenin bozulması ile gözde titreme başlayabilir.
*Görmeyen veya az gören gözde titreme başlar. Veya gözlerdeki titreme az görmeye neden olur.
*Göz kasları gözü bir noktada tutmada ve net görüşü sağlamakta beyinle iletişimde yetersizdir.
     Gözler neden titrer?
*Fiksasyondaki yetersizlik: Hasta gözlerini bir noktada toplayamama, tespit edememe (Fiksasyon)  bozukluluğu titremeye neden olur. Bunu sağlayan beyinde özel noktalar vardır ve yetersiz çalışmaktadır.
Bakışı devam ettirme bozulmuştur. Görüntüyü gören noktada tutma işlevi için gerekli göz kası tonusu (Gerginliği) sağlanamamaktadır.
*Bozuk fovealizasyon:  Fovealizasyon görüntünün gören noktada gerektiği kadar tutulmasıdır. Nistagmus’ ta görüntünüzün gören noktada duruşu normalden azdır. Bu görme kalitesinin düşüklüğüne ve gözde tembelleşmeye neden olur. Az görme görme gayreti nedeniyle gözü kasar ve titremeyi artırır.
*Göz dışı kasları arasındaki dengesizlik: Beyin bu dengeyi sağlayamamaktadır. Denge bozukluğu gözü gerer, titremeyi artırır.
      Titreme nedenleri tedavi ile ortadan kaldırılabilir mi? Nistagmus nedenleri beyindeki özellikle doğumsal hastalıklardan kaynaklanıyorsa ve bunların tedavi şansı yoksa nistagmus da tedavi ile tam düzelmez ancak azaltılabilir. Yani bu bir rehabilitasyon tedavisi şeklinde uygulanır. Bazı hastalar özürlü grubundadır, çok sayıda sistemik bozuklukları da olabilir.
*Görmeyi artırmak titremeyi azaltır. Ama asla bunu kapatarak sağlamayınız. Gözlere yapılan kapatma tedavisi titremeyi artırır, gözün onlarca fonksiyonunu bozar.
*Gözü gevşetmek titremeyi azaltır.
      Titreme hareketleri:
Sarkaç tipi (Pendüler) hareket: Gören noktaya yaklaşma ve uzaklaşma bir sarkaç gibi yavaştır.
Sıçrayıcı (Jerky ) hareket: Gören noktadan uzaklaşma yavaş yaklaşma hızlıdır.