Nistagmus ve Göz Dışı Kasları

Nistagmus ve Göz Dışı Kasları

Göz dışı kasları arasındaki dengesizlik ve gerginlik gözde titremeye neden olur.

     NİSTAGMUSTA GÖZ DIŞI KASLARI
     Göz dışında 6 adet kas olup bunlar işbirliği ve denge içinde çalışır. Bu dengenin bozulması şaşılık ve buna bağlı göz tembelliğine neden olur.
Kas tonusu kavramı: Göz dışı kasları belli bir gerginliktedir. Kasların gevşekliği ve gerginliği gözün düzenini bozar.
Gergin kaslar: Bir adam düşünün. Sinirlenmiş, bağırıyor, elleri kolları, tüm vücudu titriyor. Kontrolünü kaybetmiş. Nistagmus’ taki kasların durumu budur. Titreme kaslardaki gerginlik,
Nistagmus’ ta göz kasları arasındaki denge bozuktur. Beyin bu dengeyi sağlayamamaktadır. Göz kasları gözü bir noktada tutmada, görüntüyü gören noktaya düşürmede, belli bir sürede burada tutmada ve net görüşü sağlamakta yetersizdir. Görüntüyü gören noktaya düşürme gayreti, bakılan cisimde gözleri tespit etme isteği titremeyi artıran nedenlerdendir.
     Nistagmus’ ta göz kaslarının durumu:
*Göz dış kasları gergindir. Cerrahi müdahale zaten göz dış kaslarını geriye alarak gevşetilmesi ile sağlanmaktadır.
*Kaslar denge içinde çalışıp görüntüyü görme noktası foveaya düşürememektedir. (Fovealizasyon bozukluğu)
*Kaslar gözü bir noktada toplama olan fiksasyon’ u gerçekleştirememektedir. (Fiksasyon bozukluğu)
*Kaslar yakında bakılan noktada bakışı toplamada da yetersizdir.  Hasta buna yönelik gayret içindedir, bunu sağlarsa göz rahatlamaktadır. (Konverjans yetmezliği)
*Göz nistagmus’ ta dışa kaymaktadır. Miyop astigmat, fiksasyon ve fovealizasyon yetersizliği, konverjans yetmezliği bu durumlarda önemli nedenlerdir.
*Göz kasları uyum ve odaklama fonksiyonunda da çok önemli görev üstlenmekte ve bu görevi yeterince sağlayamamaktadır. (Uyum ve odaklama yetersizliği)
     Anlatılanlar nistagmus tedavisinde göz dış kaslarına yönelik uygulamaların tedavinin temeli olduğunu göstermektedir. Göz doktorunun tedavide yaptırması gereken çok uygulamalar vardır.