Nistagmus ve Şaşılık

Nistagmus ve Şaşılık

Nistagmusa eklenen şaşılık olayın çözümlenmesini daha zor ve karmaşık duruma getirir.

     NİSTAGMUS VE ŞAŞILIK
     Şaşılıkta onlarca göz fonksiyonu bozulur. Göz titremesine şaşılıkta bozulan onlarca fonksiyon bozukluğu da eklenmiştir.
Daha fazla bozukluk nedeni: Nistagmus’ a çok sayıda rahatsızlık neden olur. Buna şaşılık yapan nedenler de eklenmiş olmaktadır. Daha bozuk
Daha fazla bozukluk:
*Şaşılıkta neler bozulur? Görme,  iki gözle tek görme, füzyon, eş zamanlı eş zamanlı, görüntü tamamlama, 3 boyutlu görme bozulur.
*Nistagmus! ta neler bozulur? Fiksasyon, fovealizasyon,
Bunların toplamı
Nistagmus ve şaşılık daha zor yaşam demektir: Şaşılık nistagmus ile yaşamayı daha fazla zorlaştırır.
Nistagmus’ ta içe şaşılık riski: Özellikle içe bakarken hastanın rahat etmesi nedeniyle içe şaşılık gelişir.
Dışa şaşılık nistagmus’ u artırır. Nistagmus’ ta genelde miyop ve miyop astigmat görme kusuru söz konusudur. Bu nedenle gözler dışa kaymaya meyillidir.
*Bozulan fonksiyonlar şaşılığa neden olabilir:
*Az görme şaşılığa neden olabilir.
*Fiksasyon azlığı, bakışı sürdürememe, fovealizasyon yokluğu şaşılığı başlatabilir ve artırabilir.
*Artırılamayan görme titremeyi ve şaşılığı artırır. Görmeyen göz kayar. Nistagmus’ ta görme azdır, kapatmasız özel yöntemlerle artırılmalıdır.
 *Nistagmus’ un şaşılıkla birlikte olması hem şaşılığın hem de nistagmus’ un daha zor kontrol edilmesine neden olur.