Gizli (Latent) Nistagmus

Gizli (Latent) Nistagmus

Bu nistagmus özel durumlarda çıkar. Özellikle gözlere kapatma yapınca.

      LATENT (GİZLİ) NİSTAGMUS
      Gözlerin birinin kapatılması ile ortaya çıkar. Her iki göz açıkken görülmez.
*Sıçrayıcı tip nistagmus’ tur.
*Gözler içe doğru baktırılırsa artar.
*Doğuştan beri görmeyen çocuklarda da görülür.
*Sonradan gelişen iki gözün de görmemezlik durumunda da latent nistagmus gelişir.
*Konjenital ezotropia’ da görülür.
     Latent nistagmus nedenleri
*Tek gözü kapatmak: Göz tembelliği tedavisi için sağlam gözü kapatmak nistagmus’ a neden olur.
*Konjenital ezotropia: Doğuştan gelen içe şaşılıklarda nistagmus gelişir ve görmeyi azaltması nedeniyle şaşılığı da artırır. Göz tembelliğini gidermek amacıyle sağlam gözü artırmak nistagmusu da artırır.
     Nistagmusun kontrol altına alınması: Gözdeki titreme önemli boyutlarda ise gözlük camına prizma eklenir. Prizmalar tabanı nötr zonun ters tarafına gelecek şekilde yerleştirilir. (Nötr zon titremenin en az olduğu bölgedir. Eğer yüz sola dönmüş ise nötr zon sağdadır.)