Nistagmus Tipleri

Nistagmus Tipleri

Çok sayıda nistagmus çeşidi vardır. Sizin için patolojik nistagmus önemlidir.

     NİSTAGMUS TİPLERİ
     Nistagmus doğuştan (Konjenital) veya sonradan gelişebilir. Temelde fizyolojik ve patolojik nistagmus olmak üzere 2 tip nistagmus vardır. Hastalıkyönünden sizin için patolojiknistagmus önemlidir.
Fizyolojik nistagmuslar: 3 tip ve genellikle sıçrayıcı tarzdadır.
Optokinetik Nistagmus: Göz önünde hareket ettirilen cismin hareketi yönünde izlenirken hızlı faz bunun ters yönünde görülür.
Vestibuler nistagmus: Vücudun döndürülmesi ve kulağın su ile uyarılması ile ortaya çıkar.
Pozisyonal nistagmus: Yatay yönde aşırı dışa bakışla ortaya çıkar.
Patolojik nistagmus: Nistagmus’ un hastalık şeklinde ortaya çıkan durumlardır.
*Gözden kaynaklanan nistagmus: Katarakt, iris yokluğu, retina ve maküla bozuklukları, optik sinirin gelişmemesi doğumsal nistagmus’ a neden olur. Genellikle pandüler (sarkaç) tiptir, genetik görüş gösterir. Sıçrayıcı tipte anormal baş pozisyonu gelişir.
*Nörolojik bozukluklara bağlı nistagmus:
*Vestibuler bozukluklara bağlı nistagmus: