Nistagmus Kavramları

Nistagmus Kavramları

Nistagmusla ilgili kavramları öğrenmek konuyu anlama açısından yararlı olacaktır.

     NİSTAGMUS KAVRAMLARI
     Nistagmusu anlamak için ilgili kavramları bilmekte yarar vardır:
Amplitüd: Titreşimim gidip geldiği alanın uzunluğu.
Frekans: Birim zamanda gerçekleşen titreme sayısı.
Null point:(Nötral bölge) : Göz titremesinin en aza indiği sıfır titreme noktasıdır. Çocuk net görmek için başa pozisyon verir. Tedavi bu noktaya yönelik yapılabilir.
Fovea: Gözde görüntülerin düştüğü gören noktasıdır. (Sarı nokta)
Fovealizasyon: Fovealizasyon görüntünün gören noktaya düşmesi veya foveaya doğru hareketidir. Görüntü gören noktada ne kadar fazla tutulursa şikâyetler o kadar azalır. Görüntü gören noktada en az 100 milisaniye kalmalıdır. Defovealizasyon: Görüntünün gören noktadan uzaklaştığı harekettir.
Fiksasyon: Gözleri bir noktada tespit etme fonksiyonudur.
Gözdeki titremeler:
Pendüler (Sarkaç) hareket: Gözlerde sarkaçlı duvar saatinde sarkacın gidip gelmesi gibi harekettir.
Jerki (Sıçrayıcı) hareket: Gören noktadan uzaklaşma yavaş yaklaşma hızlı ise.
Titremenin yönü: Yukarı, aşağı, sağa, sola, rotatuar (Dönen) karma olabilir.
Titremenin hızı: Ani, hızlı veya yavaş olabilir.
Bakış yönüne göre: Karşıya bakarken (Primer) veya bakış yönüne göre nistagmus’ un durumu değişir.
Tek veya çift: Nistagmus tek veya çift gözde olabilir.
İki göz arası ilişki: Nistagmus’ ta iki göz birbiriyle ilişkili olarak titreyebilir. (Konjuge) Veya iki göz birbirinden bağımsız olarak titreyebilir. (Dissosiye)
Kas tonusu kavramı: Göz dışı kasları belli bir gerginliktedir. Kasların gevşekliği ve gerginliği gözün düzenini bozar.
*Göz kasları arasındaki denge: Göz kasları arasında denge kurulamamaktadır.  Şoförsünüz. Bu bindiğiniz arabaya hâkim olamamak demektir. Titreme dengenin bozulması sonucudur.
Gözlerin birlikte çalışması: İki göz birlikte çalışabilir (Konjuge) veya birbiri ile bağımsız çalışabilir. (Dissosiye) Titreme bu dengenin bozulmasından kaynaklanır.