Nistagmusta Neler Bozulur?

Nistagmusta Neler Bozulur?

Nistagmusta gözün çok sayıda önemli fonksiyonu bozulur.

     NİSTAGMUSTA NELER BOZULUR?
     Nistagmus gözü, beyni, kulak burun boğazı ilgilendiren çok sayıda hastalık sonucu ortaya çıkar. Bunlar başlamış, bitmiş fakat nistagmus gibi bir hasar bırakmış olabilir.
*Göz ve beyinde çok sayıda bozukluğun habercisidir. Bu bozukluklar bitmiş veya devam etmekte veya ilerleyecek özellikte olabilir.  Doğuştan göz titremeler genelde 3-4 aydan itibaren başlar. Göz ile görme yollarında sorun vardır: Katarakt (Perde) , glokom (Göz tansiyonu), albunizm, iris (göz bebeği)  yokluğu, retina (göz dibi) bozuklukları, Down sendromu.
Gözde titreme: Nistagmus gözlerdeki titremedir. Göz ve beyni ilgilendirmektedir. Yatay, sıçrayıcı, dairesel gibi değişik özellikleri olabilir.
*Yaşam kalitesi: Nistagmus yaşam kalitesini etkiler. Kişide ömür boyu mutsuzluk kaynağı olur. Bebeklik ve çocukluk yaşı tedavi yönünden iyi değerlendirilmelidir. Görmenin artırılması titremeyi azaltacaktır.
 Nistagmus’ ta görme keskinliği: İki nedenle görme düşüktür:
a.Nistagmus’ a neden olan bozukluklar sonucu.
b.Göz titremesi sonucu:
   *Göz bakılan cisimde tutulamamaktadır.
   *Görüşü gören noktada netleştirememektedir.
Görme kalitesi bozulmuştur: Titreme, gören noktada görüntüyü tutamama görmenin silik, kalitesiz, bulanık olmasına neden olur. Görüntü gören noktada belli bir sürede tutulabilirse netleştirilebilir. (Uyum)
*Görme: Titreme görmeyi etkiler. Görmemeye başlayan göz daha fazla titrer. Az görme titremede artma nedenidir.
*Gözde tembelleşme: Titreyen gözün görmesi giderek azalır ve tembelleşir. Tembelliğin tedavisi titreme devam ettiği sürece de zordur.
*Okuma:Titreyen göz baktığı noktayı net görmez. O noktanın sağında solunda dolaşıp durur. Bu okumada çok önemlidir. Önünde uzun öğrenim yılları olan bir çocuk için olayın önemini anlamalısınız.
Görmenin düzeyi: Nistagmus’ ta görme eşel’ deki en başlara kadar düşebilir. Görme eşeli 10 sıradan oluşur, büyük harflerden küçüğe doğru küçülerek satır satır dizilmiştir. Genelde nistagmus’ lu çocuk ilk 1-2 sırayı okur.
*Işığa hassasiyet: Nistagmus hastaları ışıktan rahatsız olur, özellikle hastalığa albunizm eşlik ediyorsa, hasta çok tedirgin olur.
*Fovealizasyon: Fovealizasyon görüntünün gören noktada gerektiği kadar tutulmasıdır. Nistagmus’ ta görüntünüzün gören noktada duruşu normalden azdır. Bu görme kalitesinin düşüklüğüne ve gözde tembelleşmeye neden olur.
*Tespit (Fiksasyon) bozukluğu: Hasta gözü bir noktada toplayamamaktadır. Odaklayamaz, uyum yapamaz.
*Bakışı devam ettirme bozulmuştur. Görüntüyü gören noktada tutma işlevi için gerekli göz kası gerginliği sağlanamamaktadır.(Oküler kas tonusu)
*Odaklama ve uyum: Nistagmus’ lu kişi de uyum ve odaklama da yetersizdir. Bu durum az görmeye, gözde tembelleşmeye neden olur.
*Göz kasları arasındaki denge: Göz kasları arasında denge kurulamamaktadır.  Şoförsünüz. Bu bindiğiniz arabaya hâkim olamamak demektir.
Gözlerin birlikte çalışması: İki göz birlikte çalışabilir (Konjuge) veya birbiri ile bağımsız çalışabilir. (Dissosiye)