Nistagmus Nedir, Neden oluşur?

Nistagmus Nedir, Neden oluşur?

Nistagmus gözlerdeki titremedir. Nistagmus gözün ciddi ve önemli bir hastalığıdır.

     NİSTAGMUS NEDİR?
     Bir veya iki gözün istemsiz ritmik veya aritmik hareketlerine nistagmus denir. Nistagmus’ da göz hareketleri çeşitli yönlerde olabilir. Nistagmus’ u yapan neden ortadan kaldırılınca nistagmus düzelirken doğuştan gelen nistagmus ömür boyu sürer.
     Nistagmus: Gözlerin vertikal (Dikey), horizontal (Yatay), torsiyonal (Dönmeli) hareketidir.
*Gözlerde sıçrama, sallanma, dans eder gibi hareketler vardır. 1/1000-1/600 sıklıkta görülür.
*Hızlı veya yavaş olabilir.
*Yukarı,  aşağı, sağa sola vuruş yönü, dönmeli veya bunların karıştığı (Karma)  tipi olabilir.
*Karşıya bakarken (Primer) veya diğer bakış yönlerinde ortaya çıkabilir.
*Tek gözde veya çift gözlerde olabilir.
-Birbiri ile bağlantılı (Konjuge) veya birbirinden ayrı (Dissosiye) olarak oluşabilir.
*İlk 6 ay içinde oluşursa konjenital denir. 6 aydan sonrası edinseldir.
*İstemli nistagmus dışa bakarken oluşturulabilir.
*İçe şaşı bebeklerde göze kapatma yapmanız nistagmus oluşturur.
*KBB, nöroloji ve göz doktorunun kontrolünde tedavi yapılmalıdır.
     Nistagmus’ u anlamak:
      Dalgalı denizde küçük bir sandalda başı dönen adam düşünün. O kadar dalga var ki aşırı hareketten karşıdaki görüntü devamlı ve hızlı şekilde değişmekte ve titremektedir. Başı dönmektedir. Bulantı olabilir. Nistagmus bir hasta için oldukça rahatsız edici bir durumdur. Rahatsızlık nistagmus’ un şiddetine göre az veya çoktur. Yaşam kalitesi oldukça bozuktur. Işıktan rahatsızdır, özellikle albunizm varsa.

      NİSTAGMUS NEDEN OLUŞUR?
     Göz, kulak boğaz burun ve nörolojiyi ilgilendiren bir çok bozukluk sonucu ortaya çıkar.
      Göz hastalıkları: Göz ile görme yollarında sorun vardır: Katarakt (Perde) , glokom (Göz tansiyonu), albunizm, iris (göz bebeği)  yokluğu, retina (göz dibi) bozuklukları, Down sendromu... Sarı noktanın (Fovea) hastalıkları nistagmus yönünden önemli  yer kaplar.Tedavide gecikilen şaşılık da nistagmusa neden olur. Bebeklik çağında katarakt ameliyatı olanlar göz tembelliği tedavisini yeterince gerçekleştiremzse ciddi nistagmus başlar.
      Konjenital (Doğumsal) hastalıklar
      Merkez sinir sistem hastalıkları
      Alkol, ilaç ve toksik durumlar

     Beyinde odaklama, uyum, fiksasyon, fovealizasyon, konverjans, diverjans, gözün konumu gibi onlarca
fonksiyonu düzenleyen, bunlar arasında iletişim ve işbirliğini sağlayan merkezlerde genetik veya kazanılmış bozulmalar söz konusudur. Bunların düzeltilmesi mümkün olmayabilir. Bu durumda köklü tedavi yerine rehabilitasyon (İyileştirme) durumu ile sınırlı kalabilir.